http://www.liberalapartiet.se

23 januari 2007

Slöjor i skolan

DN rapporterar idag att skollagen förbjuder skolor att förbjuda slöjor.

Skitbra, så länge som det bara gäller de offentligt drivna skolorna. Statliga skolor har ingen rätt att diskriminera på något sätt, och bör heller inte få bestämma vilka kläder barn och ungdomar får eller inte får bära. Detta är otroligt viktigt, då staten i någon form representerar oss alla och dessutom använder vapenvåld för att få sin vilja igenom.

Däremot ska friskolor ha all rätt att bestämma klädkoder, vilka språk som får talas och alla andra skumheter som bland annat Folkpartiet och Sverigedemokraterna förespråkar. De är privat ägda bolag och staten har inget där att göra, så länge som våld och hot därom inte brukas. Givetvis ska inte staten bekosta friskolorna heller, men borde troligen ge skattelättnader till föräldrar som har sina barn på friskolor, eftersom de inte belastar de statliga dito.

:

Anonymous Henrik Sundholm said...

Det är mest ironiskt om staten utverkar förbud mot sina instansers förbud. Det är inte "bra" eftersom hela konceptet är aggressivt och för övrigt ganska absurt. Staten tvingar lärarna att bete sig "moraliskt", det är hela saken. I just det här fallet råkar det också faktiskt VARA moraliskt, vilket för mig till den andra punkten. Naturligtvis skall privata skolor ha rätt att införa skoluniform och allt annat sådant skit, men rätt implicerar för den skull inte nödvändigtvis moral. Det är helt absurt att ha en regel om skoluniform när detta är irrelevant för vad skolans syfte bör vara: att bilda och utbilda. Jag försäkrar att min förmåga att ta in information inte har något att göra med vilka kläder jag har på mig. Dessutom är det ett uttryck för konform och kollektivism. Samma princip som att anställa en man istället för en kvinna, eller en kvinna istället för en man, när könet på personen är totalt irrelevant för arbetsuppgiften. Har man rätt som anställare att göra det? Javisst. Men är det moraliskt? Nej, inte om den man struntar i att anställa faktiskt hade utfört arbetet bättre, och på samma sätt är det med skoluniformsprincipen.

23 januari, 2007 15:43  
Blogger Alkanen said...

Tror jag håller med dig fullständigt =)

23 januari, 2007 15:57  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home