http://www.liberalapartiet.se

12 maj 2006

Fragglarna och email/SMS

Fragglarna vill ha en EU-skatt på SMS och E-mail. Det är bara att acceptera, det finns inget som en politiker nånstans inte kan få för sig att politisera. Ingenting.

Politiker ser inte staten som en instans för att skydda människors rättigheter. Politiker ser människor som ett sätt för staten att få in pengar, och det syns väldigt tydligt i ett av argumenten för skatteförslaget:
Mr Lamassoure also defended his proposal by arguing that in times of globalisation, it is less and less easy for states to tax income on people, corporations and consumption.

Svart på vitt, vi finns till för att mjölka på pengar, ha inga vanföreställningar om något annat.

EU har ungefär lika stor årlig budget som Sverige (EU har ca 1100 miljarder att leka med, Sverige har i runda slängar 1200 miljarder). Vad är det EU har som mål att göra? Just det, främja fri handel över gränserna inom Europa, underlätta för medborgare i medlemsstaterna att flytta inom EU, och förenkla interstatliga jobb. Det kan omöjligt kräva så mycket pengar bara för att se till att medlemmarna inte drar igång tullar, förtrycker sin befolkning och leker allmänt protektionistiska, eller?

Dom som påstår att EU de facto är en kapitalistisk organisation har bevisligen aldrig tittat på notan. Kapitalistisk politik är nära nog gratis, och det är då verkligen inte EU.

:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home