http://www.liberalapartiet.se

02 februari 2007

Bevingade ord 16

Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed, to me:
I lift my lamp beside the golden door.

– Emma Lazarus

En gång var USA en frihamn för utstötta individer från hela världen, en plats där det inte spelade någon roll vem man var, vilka ens föräldrar var eller hur man levt sitt tidigare liv; det enda viktiga var vad man gjorde hädanefter, vilket liv man skapade åt sig själv.

Nuförtiden är USA ett av de västländer som våldför sig på sina kvarvarande friheter snabbast, med stränga imigrationsregler och allt större motsättningar mellan folkgrupper, och ändå... ändå är USA antagligen ett av de friaste länderna i världen. Det är lite deprimerande.

:

Anonymous Henrik Sundholm said...

USA är onekligen inte vad det en gång var, och vad det än gång avsågs vara. Men vi får väl sätta vår lit till Ron Paul ;)

02 februari, 2007 18:03  
Blogger Alkanen said...

Mjo, får väl göra det. Är det säkert att han ska ställa upp än? Har bara hört att han sonderar terrängen lite.

03 februari, 2007 23:12  
Anonymous Anonym said...

holland finns fortfarande kvar.

13 februari, 2007 07:34  
Blogger Alkanen said...

Ja, förhoppningsvis?

13 februari, 2007 18:00  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home